کارشناسی فنی خودرو

کارشناسی فنی خودرو با ارائه گواهینامه معتبر همراه با مهر دادگستری

در مجموعه خدمات خودرویی آسیا ۲۰۲۰ کارشناسی فنی کلیه خودروهای آسیایی بصورت علمی و تجربی انجام شده و با ارائه گواهی سلامت خودرو مورد تایید دادگستری و همچنین ضمانت نامه مجموعه، تصدیق میشود

درصورتیکه این مقاله را دوست داشتید و توانست چیز جدیدی به شما آموزش بدهد آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید