ساعت کاری مجموعه خدمات خودرویی آسیا۲۰۲۰ همه روزه از ساعت ۸ لغایت ۱۳:۳۰ و ۱۵ لغایت ۱۹ در همه ایام هفته بجز پنجشنبه ها است. پنجشنبه ها ساعت کاری ۸ صبح لغایت ۱۳:۳۰ میباشد. مطابق تعطیلات رسمی کشور مجموعه نیز تعطیل میباشد مگر در مواقع خاصی از سال که از قبل در سایت یا پیج های کاری مجموعه اطلاع رسانی خواهد شد.