با توجه به خطرات احتمالی فاصله ایمنی باید رعایت شود و برای لحظاتی با حضور پذیرشگر بلامانع است