سنسور فشاد باد تایرها

وظیفه این سیستم نظارت بر مقدار فشار باد تایر ها می باشد ، این بدان معنا نیست که خودرو به صورت اتوماتیک باد تایر ها را تنظیم می نماید، تنها وظیفه این سیستم نظارت بر مقدار کاهش باد تایر می باشد سیستم TPMS به دلیل نگه داشتن میزان فشار باد تایر خودرو در نزدیکی مقدار مجاز آن باعث بهینه سازی مصرف سوخت خودرو و کاهش آلایندگی آن می شود، اما علت اصلی عرضه این سیستم در بازار انبوه خودرو، افزایش ایمنی خودرو است در حال حاضر دو نوع سیستم TPMS در دنیا وجود دارد

1.سیستم TPMS غیرمستقیم یا انفعالی

2.سیستم TPMS مستقیم یا فعال

مجموعه خدمات مهندسی خودرو آسیا2020 options-TPMS - Asia2020
درصورتیکه این مقاله را دوست داشتید و توانست چیز جدیدی به شما آموزش بدهد آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید