سیستم پارک هوشمند

سیستم پارک هوشمند برای اولین بار در کشور فرانسه معرفی شد. سیستم پارک هوشمند یا دستیار پارک هوشمند در واقع ترجمه عبارت Intelligent Parking Assist بوده و آن را بطور مخفف IPA می نامند. سیستم هوشمند پارک یا همان IPA در سه شرایط پارک دوبل، خروج از پارک دوبل و پارک سنگ چین یا همان پارک L می تواند مفید واقع شود. با روشن کردن یا در حالت آماده قرار دادن پارک هوشمند، خودرو با اندازه زدن فضای موجود و در صورت مناسب بودن فضا، روی صفحه نمایش پیام مربوط نمایش داده می شود. تمامی مراحل به دقت روی صفحه نمایش به راننده نشان داده می شود. راننده نیز در کل فرآیند روی سرعت خودرو کنترل دارد.

درصورتیکه این مقاله را دوست داشتید و توانست چیز جدیدی به شما آموزش بدهد آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید